GUSHER © TAŞINABİLİR DUŞ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

A) SATICI:

Unvanı                        : Yusuf Bulut
Adresi                         : Örnekköy Mah. Köy İçi Sok. Zehra Bulut No:134 Orhangazi/BURSA
Vergi Numarası          : 1900775025
Vergi Dairesi              : Orhangazi Vergi Dairesi
E-Posta                       : yusufbulutproje@gmail.com

B) ALICI:

Adı ve Soyadı             :
Adresi                         :
Telefon                       :
E-Posta                       :
TCKN                         : 


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.buluttasarim.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.buluttasarim.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEME ŞEKLİ

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Bilgisi                : GUSHER © Taşınabilir Duş
                                    (BURAYA ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK FİYAT BİLGİSİ VE TEKNİK BİLGİLERİN KISA ÖZETİ GELMELİDİR)

Ödeme Şekli               : İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanan   sanal pos hizmeti vasıtasıyla Kredi Kartı

*         Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, ek taksit ve/veya öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın tasarrufundadır.  Bu durumda ortaya çıkabilecek vade farkı, komisyon veya her ne nam ve sair ad altında olursa olsun banka tarafından yansıtılacak ücretten tüketici sorumludur.

**        Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı meblağ seçmiş olduğunuz taksit adedine bölünecek ve kredi kartı ekstrenize bankanız tarafından yansıtılacaktır.  Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir.

***      Tüketici, taksitle yaptığı alım işlemini bir bankaya ait kredi kartı ile yapması sebebiyle, taksitleri geç ödemesi durumunda banka tarafından uygulanacak temerrüt faiz oranlarını işlemi yaptığı bankadan gecikmeksizin teyit edeceğini ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

****    ALICI’NIN, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’DAN talep edebilir ve her koşulda ALICI’NIN borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’NIN borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’NIN uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

Teslimat Adresi          : 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, https://www.buluttasarim.com/ internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı/onaylanmış nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakit olarak ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

4.10- ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’NIN, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

4.11- İş bu sözleşmenin kabulü ile birlikte ALICI; GUSHER © Taşınabilir Duş’un çalışma aralığının 25 kg ile 120 kg aralığında olduğunu, 120 kg üzerinde bir ağırlığın GUSHER © Taşınabilir Duş ’un üzerinde bulunmasının cihaza zarar verebileceğini ve bu sebeple sorumluluğun SATICI’DA olmadığını, GUSHER © Taşınabilir Duş
‘un garanti süresinin 2 yıl olduğunu, GUSHER © Taşınabilir Duş
‘a zarar verebilecek ve hayatın olağan akışına aykırı şekilde 10 cm yükseklikten daha fazla bir yükseklikten düşme, şiddetli çarpma vb. tahribatlardan kaynaklı oluşabilecek hasarların  sorumluluğunun SATICI’DA olmadığını ve buna ek olarak GUSHER © Taşınabilir Duş
dış kaplama malzemesi üzerinde kullanıcı tarafından yapılan her türlü  değişikliğin, kullanım kaynaklı ve zorlu çevre şartlarından kaynaklı deformasyonun garanti kapsamı dışında olduğunu kabul eder.

4.12- İş bu sözleşmenin kabulünden itibaren olmak üzere 1 yıl (365 gün) içerisinde en az 1 kez bakım (Ek ücret talep edilebilir) yapılması için SATICI’ya başvurulmaması halinde garanti kapsamı dışına çıkacağını ALICI kabul eder.

4.13- İş bu sözleşmenin kabulü ile birlikte SATICI; garanti süresi içerisinde ve sonrasında kullanıcı kaynaklı olarak üründe işlevini artık yerine getiremeyecek durumda parça olması halinde ücreti karşılığında yedek parça sağlamaya devam edeceğini ve ücreti karşılanması halinde cihaz bakımlarını yapmayı kabul eder.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI


5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya elektronik posta yöntemiyle bildirimde bulunulması, ürünlerin açılmamış olması ve bildirimde bulunduğu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.

5.2- Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.3- Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. 

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

6.1- İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Orhangazi İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Orhangazi Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2- ALICI bu Sözleşmede yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.3- İş bu 6 maddeden ibaret Gusher © Taşınabilir Duş Mesafeli Satış Sözleşmesi taraflar arasında  .. / .. / .... Tarihinde tarafların elektronik ortamdaki kabul beyanları ve onayıyla kurulmuş olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.


SATICI                                                                                                                     ALICI