6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN 11. MADDEDE SAYILI HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

Kişisel Veri Sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ve Amaç Yusuf Bulut-buluttasarim.com Kişisel Verilerin Korunumu Aydınlatma Metninde yer alan haklarınıza ilişkin talebinizi, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki başvuru formunu doldurup imzalayarak bize ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

Talebinizi yerine getirilebilmemiz için başvuru formunu açık ve tam olarak doldurup, ıslak imzalı olarak;

a) Şahsen Başvuru veya Posta ile Başvurunuz Halinde:

Gerekli belgeleri içeren zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak, Örnekköy Mah. Köy İçi Sok. Zehra Bulut No:134 Orhangazi/BURSA adresine,

b) E– Posta ile Başvuru Halinde:

Gerekli belgeleri içeren e – postanın Konu (Subject) kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak, yusufbulutproje@gmail.com adresine iletiniz.

Tarafımıza iletilmiş̧ olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik olarak tarafınıza ulaştırılacaktır. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.